Publication, Chapters in Books

In the following these papers are listed in a chronologic order

1. Bisgaard, M.

Det fysisk kemiske miljø i jordsystemet, der danner grundlag for jordens rolle som et naturligt kimreservoir, samt en diskussion af de variable parametre, som regulerer mikroorganismernes vækst og overlevelse i jordsystemet.
I "Aktuelle problemer vedrørende jord og vandforurening", pp. 37-54. DSR, Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole, København, 1972.

2. Bisgaard, M., B. Harlou og G. Velling

Foreløbige forsøgserfaringer med infektiøs bronchitis vaccine givet i drikkevand. I Vacciner og vaccination mod Marek's Disease, Infektiøs Bronchitis og Aviær Encephalomyelitis", pp. 12-23, udgivet af H. Lundbeck & Co A/S og TAD Pharmazeutisches Werk GmbH, Cuxhaven, 1975.

3. Bisgaard, M.

I 2. udgave af Veterinær Bakteriologi og Mikrobiologi udgivet af Aa. Jepsen and H. Errebo Larsen på Carl Fr. Mortensens forlag A/S, 1976.

Genus Yersinia, pp. 103.1-103.10.

4.

Genus Pasteurella , pp. 19.1-19.10.
Ibid.

5.

Genus Actinobacillus, pp. 19.11-19.18.
Ibid.

6.

Genus Haemophilus, pp. 19.19-19.26.
Ibid.

7.

Genus Streptobacillus, pp. 19.26-19.28.
Ibid.

8.

Genus Chromobacterium, pp. 19.28-19.30.
Ibid.

9.

Genus Flavobacterium pp. 19.31-19.32.
Ibid.

10.

Genus Francisella, pp. 21.6 -21.10.
Ibid.

11. Bisgaard, M. og G. Velling

Om nogle virussygdommes indflydelse på æglægningen hos høns.
I "Produktionsnormer og sygdomsproblemer i Fjerkræproduktionen", pp. 46-54. Udgivet af Merck Sharp & Dohme, 1976.

12. Bisgaard, M.

Erfaringer i forbindelse med anvendelse af levende aviær infektiøs bronchitis vaccine af Massachusetts type i Danmark.
I "Fjerkræsygdomme, vacciner og vaccinationer", pp. 37-51. Symposium afholdt 25. januar 1977 på Hotel Munkebjerg, Vejle. Udgivet af H. Lundbeck & Co. A/S, 2500 Valby.

13. Bisgaard, M. Micrococcaceae (pp. 9-1 til 9-32)

I 2. udgave af "Veterinær Bakteriologi og Mikrobiologi" udgivet af Aage Jepsen & H. Errebo Larsen. Carl Fr. Mortensens forlag A/S, 1982.

Familien Micrococcaceae generelt, pp. 9.1-9.5.

14.

Genus Micrococcus, pp. 9.5-9.7.
Ibid.

15.

Genus Planococcus, pp. 9.7.
Ibid.

16.

Genus Staphylococcus, pp. 9.7-9.23.
Ibid.

17. Bisgaard, M.

Prevention and control measures in animal husbandry.
4.2 Poultry pp. 36-45 and 95-96. In: Guidelines and control of salmonellosis, edited by A.H. Linton. WHO Geneva 1982.

18. Bisgaard, M.

Diagnostik af Enterobacteriaceae pp. 8.1-8.19.
I 3. reviderede udgave af Mikrobiologisk Metode udgivet af B. Aalbæk et al. på DSR forlag, Landbohøjskolen, København, 1984.

19. Bisgaard, M., H.C.Hansen, B.Jylling og M. Prip

Noter og rettelser til fjerkræsygdomme.
DSR, 1988, 55 pp.

20. Bisgaard, M.

Ibid, 1994.

21. Mutters,R., W. Mannheim and M.Bisgaard

Family Pasteurellaceae Pohl (1979) 1981. Taxonomy of the group,
In: C. Adlam and J.M. Rutter (Eds): Pasteurella and pasteurellosis. Academic Press, 1989, pp 3-34.

22. Prip, M., M. Bisgaard og H.C. Hansen

Gumboro disease. En immunosuppressiv sygdom, pp. 3-6 i M. Bisgaard (Ed.): Gumboro disease. Forløb, betydning og bekæmpelsesstrategi.
Udgivet af Det Danske Fjerkræråd og Dansk Slagtefjerkræ, 1992.

23. Bisgaard, M., M. Prip, H.C. Hansen og P.H. Jørgensen

Gumboro disease. Forekomst og betydning i Danmark, pp. 7-11 i M. Bisgaard (Ed.): Gumboro disease. Forløb, betydning og bekæmpelsesstrategi.
Udgivet af Det Danske Fjerkræråd og Dansk Slagtefjerkræ, 1992.

24. Bisgaard, M., H.C. Hansen og M. Prip

Gumboro disease. Bekæmpelsesstrategi og smittebegrænsende foranstaltninger, pp. 12-16 i M. Bisgaard (Ed.): Gumboro disease. Forløb, betydning og bekæmpelsesstrategi.
Udgivet af Det Danske Fjerkræråd og Dansk Slagtefjerkræ, 1992.

25. Bisgaard, M., W. Frederiksen, W. Mannheim and R. Mutters

Zoonoses caused by organisms classified with Pasteurellaceae, pp. 203-208 in: G. W. Beran (Editor-in-Chief): Handbook of Zoonoses, 2nd Edition, Section A: Bacterial, rickettsial, chlamydial, and mycotic.
CRC Press, Boca Raton, FL, USA, 1994.

26. Bisgaard, M.

Taxonomy of the family Pasteurellaceae Pohl 1981. Proceedings of the 3rd International Conference on Haemophilus, Actinobacillus and Pasteurella (HAP 94), 31st July - 4th August, 1994, Edinburgh, UK.
Plenum Publishing Company Ltd., 1995, pp. 1-7.

27. Bisgaard, M. and J. P. Christensen

Forebyggelse af sygdomme gennem brug af levende vacciner i fjerkræsektoren. Status og perspektiver, pp. 28-37 i J. E. Olsen (ed.). Profylaktisk brug af levende mikroorganismer mod husdyrsygdomme.
Den Danske Dyrlægeforening, 1995, 52 sider.

28. Permin, A. and M. Bisgaard

Sygdom og velfærd i den økologiske konsumægproduktion, pp. 61-64 i P. Sørensen (Ed.): Forskning og udvikling i økologisk ægproduktion.
Forskningscenter for økologisk Jordbrug 2001.

29. Christensen, H., M. Bisgaard, J. Larsen and J.E. Olsen

PCR detection of [Haemophilus] paragallinarum, [H.] somnus, Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, Mannheimia spp., [P.] trehalosi, and Pasturella multocida. In: K. Sachse and J. Frey (Eds.), PCR Detection of Microbiol Pathogens: Methods and Protocols 2002, pp. 257-274.
The Humana Press Inc., Towota, New Jersey.

30. Christensen, H. and M. Bisgaard

The genus Pasteurella. In: The Prokaryotes. An Evolving Electronic Resource for the Microbiological Community. Springer-Verlag, New York. 2002.
http://www.springer.com
http://141.150.157.117:8080/prokWIP/chaphtm/455(complete.htm)

31. Mutters, R., H. Christensen and M. Bisgaard

Genus I. Pasteurella Trevisan 1887, 94AL Nom. Cons. Opin. 13, Jud. Comm. 1954b, 153.
Pp 857-866 in: Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology, 2nd. Ed., vol. 2, The Proteobacteria Part B The Gammaproteobacteria. D.J. Brenner, N.R. Krieg & J.T. Staley (Eds.), Springer 2005.

32. Mutters, R., Ø. Angen and M. Bisgaard

Genus V. Mannheimia Angen, Mutters, Caugant, Olsen and Bisgaard 1999a, 82VP.
Ibid pp 907-911.

33. Christensen, H. and M. Bisgaard

Taxonomy and biodiversity of members of Pasteurellaceae.
In P. Kuhnert & H. Christensen (Eds.) Pasteurellaceae: Biology, Genomics and Molecular Aspects, pp. 1-26, Horizon Press, 2008.

34. Bisgaard, M., A.M. Bojesen and J.P. Christensen

Infections caused by species of Pasteurellaceae, Ornithobacterium and Riemerella: an introduction.
In M. Pattison, P.F. McMullin, J.M. Bradbury and D.J. Alexander (Eds.), Poultry Diseases, 6 th edition 2008, pp. 146-148. Elsevier, London.

35. Christensen, J.P., A.M. Bojesen and M. Bisgaard

Fowl cholera.
Ibid pp. 149-154.

36. Bojesen, A.M., J.P. Christensen and M. Bisgaard

Gallibacterium infections and other avian Pasteurellaceae.
Ibid pp. 160-163.

37. Bisgaard, M., A.M. Bojesen and J.P. Christensen

Riemerella infections.
Ibid pp. 172-175.

38. Jordan, F.T.W. and M. Bisgaard

Erysipelothrix rhusiopathiae-erysipelas.
Ibid pp. 215-219.

39. Christensen, H., Kuhnert, P., Nørskov-Lauritsen, N., Planet, P.J. and M. Bisgaard

Family Pasteurellaceae.
In The Prokaryotes 4th ed. 2014. Vol. 9, pp. 535-564. Erko Stackebrandt, Eugene Rosenberg, Ed Delong, Steven Lory, and Fabiano Thompson. Springer, New York.

40. Christensen, J.P. and M. Bisgaard

Fowl cholera pp. 316-325.
In: Manual of Poultry Diseases 2015. J. Brugère- Picoux, J.-P. Vaillancourt, H.L. Shivaprasad, D. Venne and M. Bouzouaia (Eds.). ADAS, Paris, France.

41. Christensen, H. and M. Bisgaard

Streptococcus and Enterococcus species.
In: Avian Pathogens Laboratory Manual. 6th ed. 2016. AAAP, pp 127-137.

42. Christensen, H., Blackall, P. and M. Bisgaard

Pasteurellaceae: Pasteurella, Avibacterium, Gallibacterium species.
In: Avian Pathogens Laboratory Manual. 6th ed. 2016. AAAP, pp. 85-98.

43. ​Christensen, H., P. Kuhnert, H.-J. Busse, P. Blackall and M. Bisgaard

Pasteurellaceae Pohl 1979, VL7
In Bergey’s Manual of Systematics of Archaea and Bacteria
2020 in press

44. Christensen, H., M. Bisgaard, W. Nicklas and S. Adhikary

Caviibacterium Adhikary et al. 2018,VP
Ibid

45. Christensen, H., M. Bisgaard, W. Nicklas and S. Adhikary

Conservatibacter Adhikary et al. 2018,VP
Ibid

46. Nicklas, W., M. Bisgaard and H. Christensen

Crisetibacter Christensen et al. 2014,VP
Ibid

47. Kuhnert, P., H. Christensen, M. Bisgaard and B.M. Korczak

Frederiksenia Korczak et al. 2014, 2148VP
Ibid

48. Bisgaard, M. and H. Christensen

Gallibacterium Christensen et al. 2003,VP (Basonym:Pasteurella anatis Mutters et al., 1985) Bisgaard et al. 2009,VP
Ibid

49. Mutters, R., Ø. Angen and M. Bisgaard

Manneheimia Angen et al. 1999, 82VP
Ibid

50. Nicklas, W., M. Bisgaard and H. Christensen

Mesocricetibacter Christensen et al. 2014,VP
Ibid

51. ​Christensen, H., W. Nicklas and M. Bisgaard

Muribacter Nicklas et al. 2015,VP (Basonym Actinobacillus muris Bisgaard 1986, VL 25)
Ibid

52. ​Christensen, H., M. Bisgaard and P. Kuhnert

Necropsobacter Christensen et al. 2011,VP
Ibid

53. Christensen, H., R. Mutters and M. Bisgaard

Pasteurella Trevisan 1887AL (nom. cons. Opin. 13, Jud. Comm. 1954) emend. Mutters et al. 1985 Ibid

54. ​Christensen, H., W. Nicklas, M. Bisgaard, R.-Boot and S. Adhikary

Rodentibacter Adhikary et al. 2017,VP
Ibid