Publications, other periodicals

In the following these papers are listed in a chronologic order

1. Bisgaard, M.

Malabsorption syndrome ("Helikoptersyge"). Producentopbakning - en nødvendig forudsætning for den igangsatte forskning.
Dansk Erhvervsfjerkræ 1988, 17, 320.

2. Velling, G., P.B. Badstue og M. Bisgaard

Rengørings, desinfektions og driftsvejledning for slagtekyllingeproducenter.
Dansk Erhvervsfjerkræ 1988, 17, 398-404.

3. Bisgaard, M.

Sammenhæng mellem afregningsformer og faecal forurening på fjerkræslagterier.
Dansk Erhvervsfjerkræ 1989, 18, 366.

4. Bisgaard, M.

Datadisciplin en forudsætning for hjælp til selvhjælp.
Dansk Erhvervsfjerkræ 1989, 18, 446-447.

5. Bisgaard, M., D.L. Baggesen, H.C. Hansen, E. Rosendal og G. Velling

Zoonotiske salmonellainfektioner hos fjerkræ. Mulige produktionsøkonomiske konsekvenser.
Dansk Erhvervsfjerkræ 1989, 18, 428-429.

6. Bisgaard, M. og Chr. Høg

Østtysk vaccine mod NDS fup eller fakta?
Dansk Erhvervsfjerkræ 1990, 19, 99.

7. Bisgaard, M., P.B. Badstue og G. Velling

Infektiøs bronchitis. Symptomer, laboratoriediagnostik og vaccinationsstrategi.
Dansk Erhvervsfjerkræ 1990, 19, 156-159.

8. Bisgaard, M.

Gaar'en, saa gaar'en, gaar'en ikke, hvad saa? Om risikoen ved eksport af udsætterhøns til Holland/Vesttyskland.
Dansk Erhvervsfjerkræ 1990, 19, 164-165.


9. Bisgaard, M.

Forekomst af Salmonella enterica hos fjerkræ i Danmark.
Dansk Erhvervsfjerkræ, 1993, 22, 55-57.

10. Bisgaard, M.

Salmonellabekæmpelse i fjerkræsektoren i Danmark.
Dansk Erhvervsfjerkræ, 1993, 22, 61-63.

11. Velling, G. og M. Bisgaard

Infektiøs laryngotracheitis. Forekomst og forebyggende foranstaltninger i Danmark.
Dansk Erhvervsfjerkræ 1994, 23, 20-21.
Racefjerkræ 1994, 24, 36-37

12. Permin, A. og M. Bisgaard

Indvoldsorm hos høns. Betydning af foder og management. Et forskningsprojekt.
Racefjerkræ 1994, 24, 269-270.

13. Jørgensen, P. H., L. Otte, O. L. Nielsen og M. Bisgaard

Subkliniske virusinfektioners - og andre faktorers indflydelse på produktionsresultatet i danske slagtekyllingeflokke.
Dansk Erhvervsfjerkræ, 1995, 24, 216-218.

14. Ojeniyi, B., H. C. Wegener, N. E. Jensen og M. Bisgaard

Listeria monocytogenes i dansk fjerkræproduktion.
Alimenta, marts 1995, 19-22.

15. Bisgaard, M., C. Friis og J.F. Jensen

Ronidazol, ipronidazol og demitridazol.
En rekvireret udtalelse, Landbrugs- og Fiskeriministeriet. 17 sider, 1996.

16. Olsen, J.E., D.J. Brown og M. Bisgaard

Metoder til eftersporing af patogene bakteriers smitte gennem levnedsmidler- eksemplificeret ved slagtekyllingeproduktion.
Brobygger og koordinator 1999, s. 49.


17. Christensen, H., M. Bisgaard, J.P. Christensen og J.E. Olsen

Navngivning af sygdomsfremkaldende bakterier.
Naturens verden 2005, 88, 32-39.

18. Kyvsgaard, N.C., J.P. Christensen, A.M. Bojesen og M. Bisgaard

Aktuelle fjerkræsygdomme hos udegående høns.
Tema: pp 21-32. Aktuel Økologi nr. 4, maj 2007.

19. Bisgaard, M., T. Ambrosen, N.C. Kyvsgaard, M.N. Blom og J.P. Christensen

Undersøgelser af årsager til nedsat skalkvalitet i sommeren 2008 – en kommentar.
Dansk Erhvervsfjerkræ 2009, 38 (nr. 8), 360-362.

20. Bisgaard, M., J.P. Christensen, A.M. Bojesen, A. Petersen og H. Christensen

Årsager til kronisk, invaliderende ledforandringer (amyloid arthropati) hos konsumægopdræt.
Dansk Erhvervsfjerkræ 2009, 38 (nr. 11), 489-493.

21. Bisgaard, M. og H. Christensen

Streptococinfektioner - en ny risikofaktor.
Dansk Erhvervsfjerkræ 2010, 39 (nr. 2), 96-98.

22. Bisgaard, M., R.H. Olsen, N.C. Kyvsgaard, J.P. Christensen og H. Christensen

Escherichia coli associeret sygdom i konsumægsektoren. Kortlægning af faktorer af betydning for sygdomsudvikling og sygdomsforebyggelse.
Dansk Erhvervsfjerkræ 2011, 39, 130-133.

23. Christensen, H., R.H. Olsen, T. Pires-dos-Santos og M. Bisgaard

Hvordan opstår og udvikler bakterielle infektioner sig i store fjerkræflokke?
Dansk Erhvervsfjerkræ 2013, 42, 214-219.

24. Bisgaard, M., J.P. Christensen og H. Christensen

Enterococcus cecorum – er det den, vi slås med i slagtekyllingeproduktionen?
Dansk Erhvervsfjerkræ 2015, 44, nr. 8, 18-21.


25. Bisgaard, M., J.R. Pedersen og H. Christensen

Ny sygdom hos slagtekyllinger – eller gammel vin på nye flasker?
Dansk Erhvervsfjerkræ 2015, 44, nr. 10, 14-19.

26. Bisgaard, M., L.L. Poulsen, J.R. Pedersen og H. Christensen

Om fejldiagnostik og mulige konsekvenser. Et eksempel til alvorlig eftertanke.
Dansk Erhvervsfjerkræ 2015, 44, nr. 11, 34-39.

27. Dideriksen, T., B. Holten, J.R. Pedersen og M. Bisgaard

Den foreslåede rådgivning virker – også uden brug af Linco-spectin®, men vi er ikke i mål endnu.
Dansk Erhvervsfjerkræ 2016, 45, nr. 1, 24-27.

28. Bisgaard, M., I. Thøfner, L.L. Poulsen, T. Dideriksen, J.R. Pedersen og H. Christensen

Vækstrelaterede sygdomme i slagtekyllingeproduktionen. En konstant udfordring af stor økonomisk- og velfærdsmæssig betydning.
Dansk Erhvervsfjerkræ 2016, 45, nr. 3, 34-39.

29. Poulsen, L.L., M. Bisgaard, T. Dideriksen, J.R. Pedersen og H. Christensen

Undersøgelse af forekomst og udbredelse af antibioticaresistens i slagtekyllingeproduktionen.
Dansk Erhvervsfjerkræ 2016, 45, maj, 12-16.

30. Christensen, H., L.L. Poulsen, I. Thøfner, J.P. Christensen, R.H. Olsen, and M. Bisgaard

Forebyggelse af vertikal smitteoverførsel i slagtekyllingeproduktionen.
Dansk Erhvervsfjerkræ 2016, 45, august, 24-29.

31. Christensen, H., C.V. Laurtisen, M. Bisgaard and H. Ingmer

Undersøgelse af mikrofloraen i forbindelse med organoleptiske forandringer af ferske fjerkræprodukter.
Dansk Erhvervsfjerkræ 2016, 45, oktober, 28-31.

32. Bisgaard, M., L.L. Poulsen, T. Dideriksen, J.R. Pedersen og H. Christensen

Undersøgelser af årsager til fortsat høj forekomst af hudbetændelse hos slagtekyllinger.
Dansk Erhvervsfjerkræ 2016, 45, nr. 2, 12-17.


33. Pedersen, J.R., T. Dideriksen, B. Holten, H. Christensen og M. Bisgaard

Hvordan man formindsker og forebygger tab som følge af bugvattersot.
Dansk Erhvervsfjerkræ 2017, 46, nr. 6/7, 20-23.

34. Andersen, S.G., T. Dideriksen, J.R. Pedersen, H. Christensen og M. Bisgaard

Liden tue kan vælte stort læs.
Dansk Erhvervsfjerkræ 2018, 47, nr. 9 sept. 27-29.

35. Pedersen, J.R., T. Dideriksen, M. Kobberø, A. Schultz, H. Christensen og M. Bisgaard

Er der belæg for hypotesen om, at sygdomme i luftvejene hos hurtigvoksende slagtekyllinger efterfølgende medfører bugvattersot med deraf følgende øgede tab til følge for producent og slagteri.
Dansk Erhvervsfjerkræ 2020, 49, in press.