Publications, DVT (Dansk Veterinærtidsskrift)

In the following these papers are listed in a chronologic order

1. Velling, G., M. Bisgaard and B. Harlou

Indtryk fra studierejse til Holland og Tyskland.
Dansk Veterinærtidsskrift 1977, 60, 983-988.

2. Bisgaard, M.

Øget salmonellaincidens i slagtekyllingeproduktionen. Mulige causale sammenhænge og prophylaktiske foranstaltninger.
Dansk Veterinærtidsskrift 1978, 61, 491-496.

3. Bisgaard, M.

Enterobacteriaceae. Systematik og økologi.
Dansk Veterinærtidsskrift 1983, 66, 233-245.

4. Skov, M.N., Ø. Angen, M. Chriél, J. F. Agger and M. Bisgaard

Risikofaktorer associeret med salmonellaforekomst i danske slagtekyllingeflokke.
Dansk Veterinærtidsskrift 1996, 79, 435-439.

5. Nielsen, S.S., M.F. Bertelsen, A. H. Christiansen, J.P. Christensen and M. Bisgaard

Infektionssygdomme hos farmede strudsefugle under danske forhold.
Dansk Veterinærtidsskrift 1998, 81, 376-383.

6. Christensen, H., J.E. Olsen and M. Bisgaard

Nye principper for navngivning af bakterier.
Dansk Veterinærtidsskrift 1999, 82, 102-107.

7. Christensen, H., S. Aabo, B. Aalbæk, M. Bisgaard and J.E. Olsen

Navneændringer og nye bakteriearter af veterinær betydning.
Dansk Veterinærtidsskrift 1999, 82, 108-112.

8. Christensen, J.P., K.D. Petersen, H.C. Hansen and M. Bisgaard

Forekomst af fjerkrækolera i dansk avifauna og fjerkræproduktion. Mulige smittemæssige sammenhænge.
Dansk Veterinærtidsskrift 1999, 82, 342-346.

9. Bisgaard, M., T. Ambrosen and J.P. Christensen

Overvejelser vedrørende ændret bekæmpelsesstrategi over for Newcastle disease i Skandinavien.
Nordisk Fjäderfätidsskrift 1999, 14-17.

10. Permin, A., T. Ambrosen, N.M. Eigaard, M.F. Flensburg, M. Bojesen, J.P. Christensen and M. Bisgaard

Sygdom og velfærd i økologiske og fritgående hønsehold.
Dansk Veterinærtidsskrift 2002, 85, 12-16.

11. Kyvsgaard, N.C., J.P. Christensen, M. Bisgaard, A.M. Bojesen and K. Kryger

Dyrlæger og høns i Bangladesh og Danmark.
Dansk Veterinærtidsskrift 2008, 91, 14-15.

12. Guardabassi, L. and M. Bisgaard

Zoonoser er andet og mere end fødevarebårne sygdomme.
Dansk Veterinærtidsskrift 2007, 90, 9-12.